خیانت

برای خیانت ،

هــــزار راه هــســــت اما هـیــچ کــــدام

به انـــدازه تــــظـــاهـــر

به دوست داشتن کــثـیــف نـیـســـت[ سه شنبه 2 تیر 1394 ] [ 12:58 ب.ظ ] [ یکی ] [ نظرات() ]