تبلیغات
IceDream - خانه تکانی

خانه تکانی

وقتی خانه تکانی می کنی چیزهایی پیدا می شوند که 

مدتی برای پیدا کردنشان زمین و زمان را بهم ریخته ای

و از نبودنشان اعصابت خط خطی بود...

امروز که آن گمشده ها را میبینی، 

میبینی که زندگی بدون آنها هم جریان خود را داشته

دنیا هم همینطور است...

امروز هستیم، فردا نه!

در نبودمان جایگزینهایی هستند که دنیا از حرکت نایستد...

خانه تکانی این مزیت را دارد که به ما یاد می دهد

که هیچ تقدیری فاجعه نیست باور کنید!

 
[ جمعه 27 اسفند 1395 ] [ 10:32 ق.ظ ] [ یکی ] [ نظرات() ]