ماه مهر

به شوق گشایش درهای دانایی، با گام های کودکی، راه مدرسه را طی میکردم. بارها روز اول مهر را به یاد آورده ام. هنوز عطر شاخه گلی ک به دستم دادند، در فضای خاطرم می پیچد و مغرور آن کلامم که ورودم به مدرسه را خوش آمد گفت.

یادش به خیر، صدای زنگ مدرسه و شوری که در دلم برپا میکرد. بیتاب پاسخ به پرسش معلم، هیجان نمره ی بیست و اشتیاق شنیدن" آفرین " از زبان او!

مدرسه فرصت بزرگ فهمیدن بود ک در آن، روح قد میکشید و بزرگ میشد، اصلا پی بردن به معنای زندگی ، راز زیستن و قانون حیات، زیر سقف مدرسه به دست می آمد.

بنای محبوب آن همیشه آباد! 
حالا بچیا اول مهر خوب بود یا نه؟؟


[ سه شنبه 31 شهریور 1394 ] [ 12:15 ب.ظ ] [ یکی ] [ نظرات() ]