به خاطر میخی!!!!!!!

به خاطر میخی( ک محکم نشده بود) نعلی افتاد.

به خاطر نعلی، اسبی افتاد

به خاطر اسب سواری افتاد

به خاطر سواری، جنگی شکست خورد

به خاطر شکستی، مملکتی نابود شد

و همه اینها به خاطر کسی بود ک میخ را محکم نکوبیده بود

یادمان باشد ک" تک تک کارهای ما در سرنوشت نوع بشر تاثیر گذار خواهد بود

پس همواره بهترین باشیم."[ شنبه 30 خرداد 1394 ] [ 02:53 ب.ظ ] [ یکی ] [ نظرات() ]